+48 22 7737 861

Opis produktu

FORMULAT EPOKSYDOWY ODLEWNICZY NIE ULEGAJĄCU ZAŻÓŁKNIENIU

Wersja nie ulegająca zżółknieniu najbardziej znanego E-30, PLEXIFLUID zachowuje wysoką przejrzystość swoich składników.

Wykorzystywany jest w branży artystycznej, rzemiośle i modelarstwie, aby osiągnąć przezroczystą grubość odlewu także w pojedynczym odlewie, biorąc pod uwagę bardzo niska egzotermię z powodu kinetyki reakcji bardzo powolnej do zatapiania przedmiotów lub aby uzyskać efekt wody.

Produkt jest wlewany do płaskiej powierzchni idealnie; Po utwardzaniu powierzchni jest błyszczący i bez smug.

Produkt dwuskładnikowy należy zmieszać przed użyciem.

Składnik A jest żywicą epoksydową cyklu alifatycznego bardzo płynną wolną od rozpuszczalników, pochodzącą z uwodornienia bisfenolu A.

Składnik B jest utwardzaczem na bazie aminy alifatycznej.

Charakterystyka składników

                                                                           Komp. A Żywica             komp. B Utwardzacz

Lepkości (mPa w temperaturze 25 ° C)           2500-3200                               15-20

Gęstość (g/cm3 w temperaturze 25 ° C)               1,15                                       0,94

Kolor Gardner                                                                1 max                                1 max

Proporcje mieszania masy                                            100                                      25

 

Cykle Utwardzania  

Żywotność  mieszaniny przy 25° C –masa  1 Kg                                          2 dni

Utwardzanie pozorne w 25° C – masa 1 Kg                                                 5 dni

Całkowite utwardzanie w temperaturze 25° C – masa 1 Kg                    10 dni

Powierzchowne utwardzanie w 25° C – grubość 2 cm                               7 dni

Termin wskazuje użytkowanie przydatności preparatu do użycia w kilka minut, zanim zacznie się nagrzewać a następnie twardnieje. Wartość odnosi się do masy 1 kg.

Przy większej ilości mas czas korzystania jest zredukowany.

Pozorne utwardzanie jest stanem stałym lub półstałym, po którym produkt osiąga swój stan po tym jak ustąpi ciepło podczas reakcji. Kawałek jest dość twardy ale ustępuje/mięknie  pod naciskiem paznokci.

 

Całkowite utwardzanie jest osiągnięte, gdy wszystkie cząsteczki zareagowały między sobą, tworząc długi łańcuch makrocząsteczek. W tym momencie produkt osiągnął swoją stabilność, nie ulega deformacji i przyjmuje swoją wytrzymałość mechaniczną.

Temperatura otoczenia ma znaczący wpływ na lepkość żywicy, a także na czas utwardzania mieszaniny. Z obniżeniem temperatury żywica zagęszcza się stanowczo.

To jednak nie ma znacznej różnicy na końcowy wynik.

Dla PLEXIFLUID temperatura nie wpływa w sposób znaczący na czas utwardzania tak jak w przypadku E-30, uwzględniając bardzo długi czas.

Jednak zawsze warto wziąć pod uwagę ciepło, które wpływa na reakcję:

im większa masa, tym więcej ciepła rozwija się podczas reakcji i tym mniejsze jest rozpraszanie ciepła.

Wilgotność, zanieczyszczenia powietrza lub wody mogą powodować nieprzejrzystość powierzchowną, następnie należy unikać takich warunków podczas pracy.

Jeśli niektóre produkty przedstawiają takie zjawisko, należy usunąć krycie po prostu pocierając je.

Wskazówki dla najlepszych wyników

1. Przechowywać w ciepłym miejscu zimą, tak aby żywica była płynna, nigdy w temperaturach poniżej 5° c.

W takim przypadku należy przywrócić żywicę do normalnego stanu podgrzewając ją.

2. Dozować komponenty zawsze wagą o odczycie cyfrowym o czułości 1 lub 2 gr. Zachowując schemat dawkowania. Nigdy nie zmieniaj relacji.

3. Dokładnie wymieszać łopatką o dłuższym ostrzu starając się usunąć produkt ze ścian i dna pojemnika, w celu uzyskania jednolitej masy. Poczekaj kilka minut przed wylaniem.

4. Pracuj w temperaturze powyżej 18° c.

5. Po odlaniu sprawdź, czy nie pozostały pęcherzyki, zwłaszcza blisko narożników lub podcięcia.

Pozwól stwardnieć pod zadaszeniem wolnym od kurzu, ewentualnie w wyższej temperaturze : 30-40° C

W ten sposób żywica rozprzestrzenia się całkowicie i powierzchnia jest idealnie lśniąca i gładka.

6. Higiena pracy: Stosować rękawice ochronne, podczas obsługi komponentów. Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. Umyć ręce po pracy

Po pierwsze, wodą z mydłem, następnie ostatecznie za pośrednictwem alkoholu etylowego.

Nie brudzić powierzchni roboczej. Dokonać czyszczenia narzędzi alkoholem lub rozpuszczalnikiem EPOX PROCHIMA.

Opakowanie

1,25 kg, 6,25 Kg, 25 Kg

Przechowywanie

Komponent A: 5-35° c. Zachować przed zamarzaniem.

Komponent B: 5-35° c.

Ostrzeżenia

Nie należy używać w temperaturach poniżej 18-20° c.

Nie należy używać poza czasem pracy, po którym, w przypadku wzrostu lepkości,  nie należy dodać rozcieńczalnika.

Zalecenia dotyczące bezpiecznego stosowania

Nosić rękawice i okulary ochronne podczas mieszania i nakładania.

Umyć narzędzia  epoksydowym rozcieńczalnikiem lub denaturowanym alkoholem etylowym.

Nigdy nie wrzucaj pozostałości i rozpuszczalnika do kanałów ściekowych.

Usunąć rozpuszczalnik  w autoryzowanym rekuperatorze a także puste opakowania po zanieczyszczonych produktach.

Opinie klientów

Zapytaj o ten produkt

weryfikator

Podanie adresu e-mail jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie. Podając powyższe dane wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznałeś się z Polityką Prywatności.